צור קשר

צור קשר
סגור

פרסם תכנית חינם

פרסם תכנית חינם
סגור

ברכות למשלוחי מנות

ברכות למשלוחי מנות

בס"ד
בזו העת,
והיקום מלא וגדוש השגחה אדירה
מול ספורה המופלא של אומה נבחרה.

בזו העת
בה ליהודים היתה אורה ושמחה,
מקרב לב נשגר לך הברכה.

בזו העת בה הגעת למלכות,
לברך וליתן תודה לנו הזכות,
למי שעושה דבר יום ביומו השליחות, במסירות,
מחשבה בעמל באיכות.
ובארמון החינוכי של ימות השגרה,
בהט שש וארגמן, עבודך המסורה.

שאי ברכה,
בברכת פורים שמח!