צור קשר

צור קשר
סגור

פרסם תכנית חינם

פרסם תכנית חינם
סגור

פתיח טלפוני אולפני מקצועי חינם 

פתיח טלפוני אולפני מקצועי חינם 

ביום ראשון הקרוב, אי"ה, נערוך הגרלה ו-3 בעלות עסק/מפיקות/מוסדות
יזכו בפתיח  טלפוני אולפני מקצועי חינם 
מה צריך לעשות?
לשלוח לנו מייל ל:batochnit@gmail.com
ולציין את שם העסק/ המוסד/המפיקה

תודה לכל המשתתפות הרבות בהגרלה
ואלה הזוכות:
שבי יעקובוביץ
ביה"ס 'חסדי אבות' ברכפלד
יונית פוגל
*הודעות נשלחו לזוכות